Pro-kognitivní osvětlení

   Pro-kognitivní a regenerační plnospektrální LED osvětlení imitující přirozené světlo v interiérech

Lidé tráví stále více času v interiérech pod nedostatečným umělým osvětlením. Přitom plnospektrální sluneční světlo, na které je organizmus člověka evolučně přizpůsobený, má nepostradatelný dopad na zdraví, výkon i duševní stav a zároveň umožňuje návrat k přírodě v moderních interiérech. Pokud se dnes s plnou samozřejmostí společnost intenzivně zabývá tím co dýchá, pije a jí, vstupuje do hry koncentrace na vliv a potenciál světla jako další klíčová příležitost, kterou lze naše tělo, mysl a naladění ovlivňovat a řídit. Přes den stimulují Spectrasol pro-kognitivní LED zdroje s vysokým podílem modré a azurové spektrální složky organismus k plné bdělosti a aktivitě a podpoří kognitivní výkon a celkovou vitalitu organismu. Zároveň podpoří vylučování hormonů serotonin přes den a melatonin v noci a plynoucí regenerační a imunitní procesy organismu během spánku. Zlepšuje tak lidem život a zdraví, organizacím přináší podnětnější, efektivnější a atraktivnější prostředí, lepší pracovní nebo studijní výsledky a prosperitu. PROČ Spectrasol ? LED světelný zdroj Spectrasol dosahuje unikátní shody s viditelným spektrem vyzařovaným sluncem a je mu nejblíže ze všech existujících řešení na světě.

        Spektrum vyzařovaného světla LED osvětlení Spectrasol ve spektru slunečního svitu (bílá křivka)

      Jedinečné praktické přínosy osvětlení SPECTRASOL

  •  Zvýšení pracovního, nebo studijního výkonu a snížení chybovosti
  • Podporu bdělosti, rychlosti myšlení a koncentrace
  • Posílení schopnosti zapamatování a vyvolání z paměti
  • Zvýšení subjektivní spokojenosti a lepší emocionální naladění při práci
  • Zlepšení komunikace, vztahů a celkového klimatu v kolektivech
  • Výrazné zlepšení vizuálního komfortu a celkové vitality
  • Klíčový vliv na biorytmy člověka a na nich závislé funkci imunitního systému
  • Snížení nemocnosti a fluktuace
  • Neobsahuje koncentrovanou část spektra v oblasti tzv. Blue light hazard
  • Regeneruje sítnici oka v reálném čase
  • Zvýšení bezpečnosti na pracovištích
  • Zvýšení atraktivity pracovních podmínek pro nové i stávající zaměstnance
  • Efektivnější a kvalitnější zdroj světla oproti tradičním svítidlům

 Kam SPECTRASOL aplikovat?

Například v administrativních a výrobních provozech, učebních a školících prostorách, služebnách a dispečincích, laboratořích a vývojových pracovištích, prodejnách, provozovnách služeb, ordinacích, nemocnicích a sociálních zařízeních, budovách veřejné správy, domácích a dalších interiérech.

 Standartní interiérové LED bio-optimalizované panely SPECTRASOL

Společnost Mozaik spol. s r.o. je distributorem osvětlení SPECTRASOL. Nabízíme Vám interiérové panely, lineární závěsná svítidla, svítidla pro přisazenou montáž . Uvedené ceny jsou za přisazenou nebo podhledovou verzi svítidel, bez dopravy a montáže, bez DPH 21%. Ceník nabízených svítidel naleznete zde