Ukázka našich prací

Ukázka některých našich prací

Výstavba RD

Zde je ukázka kompletní výstavby hrubé stavby RD

Zateplení Fasády

Ukázka kopletního zateplení panelového domu

Výstavba schodiště

Kompletní výstavba a montáž dřevěného schodiště

Výměna dveří

Kompletní výměna dveří